Aanbieding!

Toiletverfrisser

9,9253,00

-11%

Dé nieuwste ontwikkeling op het gebied van geurbestrijding. VET Toiletverfrisser vormt een onzichtbare, beschermende filmlaag en verspreidt nog dagen lang een frisse bloemengeur. De unieke geur is een blend van citroengrassen, rozengeur en geranium.

Gratis verzending vanaf € 150

  • Snelle levering
  • Certificering ISO 14001
Veilige betalingen

Dé nieuwste ontwikkeling op het gebied van geurbestrijding. VET Toiletverfrisser vormt een onzichtbare, beschermende filmlaag en verspreidt nog dagen lang een frisse bloemengeur. De unieke geur is een blend van citroengrassen, rozengeur en geranium.

Gebruiksadvies

Voor maximale verfrissing en ontgeuring het product onverdund verstuiven. Vet toiletverfrisser kan ook worden toegevoegd aan de meest gangbare reinigingsproducten en is geschikt voor toepassing in sproeitoestellen.

Ingrediënten

Ingrediëntendeclaratie volgens de verordening 648/2004/EG betreffende detergentia: parfums (LINALOOL, GERANIOL, hexyl cinnamic aldehyde alpha, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, CITRONELLOL).

Gevaar

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie en kan een allergische reactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket meenemen. Voorkom lozing in het milieu. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Koel bewaren in goed gesloten verpakking. Op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met zand, koolstofdioxide of bluspoeder. Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.